خانم مریم بانو صادقی منفرد (کارشناس مامائی) شنبه، دوشنبه ،سه شنبه صبح

 

خانم  مهین  شهبازی   (کارشناس مامائی )شنبه عصر، یکشنبه صبح ، پنجشنبه (یک هفته درمیان )

 

خانم مریم مومنی نسب (کارشناس مامائی )دوشنبه عصر ، چهارشنبه عصر ، پنجشنبه (یک هفته در میان)

 

درمانگاه مرکزی اندیشه

کلیه حقوق این سایت برای درمانگاه مرکزی اندیشه محفوظ می‌باشد.