آقای دکتر محمد نجفی :     

سه شنبه ها 22 الی 23

 آقای دکتر نوید کاشانی :    

با تعیین وقت قبلی

 

درمانگاه مرکزی اندیشه

کلیه حقوق این سایت برای درمانگاه مرکزی اندیشه محفوظ می‌باشد.