درمانگاه مرکزی اندیشه (شبانه روزی)
* اورژانس
* پزشکان کشیک 24 ساعته
* خدمات پرستاری 24 ساعته
* پزشکان متخصص
طرف قرارداد بیمه‌ها
تأمین اجتماعی
نیروی مسلح
بیمه سلامت

درمانگاه مرکزی اندیشه

کلیه حقوق این سایت برای درمانگاه مرکزی اندیشه محفوظ می‌باشد.